صفحه اصلی > كشورهاي عضو > قطر (QRC) 
قطر (QRC)


 

 

http://www.qrc.com.qa

موقعيت

قطر كه به عنوان دولت قطر خوانده مي شود، يك امير نشين عربي در خاورميانه به شمار مي رود كه شبه جزيره كوچك قطر در ساحل شمال شرقي شبه جزيره عربي بسيار بزرگتري را در برگرفته است.

 

همسايگان

تنها مرز خشكي آن با عربستان سعودي در جنوب قرار دارد و بقيه خاك آن توسط خليج فارس احاطه شده است. تنگه اي از خليج فارس، قطر را از بندر مجاور آن، يعني بحرين جدا مي كند.

 

دولت

خانواده الثاني از اواسط قرن 19 بر قطر حكومت كرده اند.

قطر داراي بالاترين توليد سرانه و ذخاير نفت و گاز طبيعي در جهان است. قطر در جهان عرب، پس از امارات متحده عربي، از نظر توسعه انساني در مرتبه دوّم قرار دارد. در سال 2009 قطر، پس از امارات متحده عربي، اسرائيل، عربستان سعودي و مصر پنجمين بازار بزرگ صادرات در خاورميانه براي ايالات متحده بود.

 

راه آهن:

در حال حاضر هيچ خط آهني در قطر وجود ندارد ولي قطر فعاليتهاي ريلي خود را از سال 2008 بطور رسمي آغاز نموده است.

.در آگوست 2008، شركت سرمايه گذاري مستغلات ديار قطري مسئوليت طراحي شبكه راه آهن در قطر را برعهده راه آهن آلمان (DB) گذارد.

آقاي مهندس سعد احمد المهانادي به عنوان مدير عامل جديد شركت انتخاب شده است. مهندس المهانادي در حاليكه شركت در حال ارتقاء عمليات در راستاي آماده شدن براي پروژه راه آهن سراسري قطر است، به QRail مي پيوندد، که در آن سيستم مترو، حمل و نقل مسافري با مسافت طولاني و حمل و نقل باري به يكديگر مُتّصل مي شوند.

 

 


در 22 نوامبر 2009، راه آهن آلمان و «قطري» قراردادي به منظور احداث خطوط راه آهن سريع السير و شبكه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي حمل و نقل زيرزميني (مترو) در قطر و بحرين امضا كردند. اين قرارداد منجر به تشکيل يك شركت جديد به نام شركت توسعه راه آهن قطر (QRDC) مي گردد.

خطوط متروي طرّاحي شده در دوحه  به طول 354 كيلومتر (220 مايل) مي باشد و راه آهن ملّي برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ريزي شده براي مسافتي به طول 345 كيلومتر (214 مايل) در نظر گرفته شده است. شروع احداث مترو كه در ابتدا برنامه ريزي شده بود در سه ماهه اوّل 2010 انجام شود به سال 2011 موكول شد و مقرر گرديد كه در سال 2022 به پايان برسد.

در ساخت شبكه راه آهن سراسري با فناوري جديد، "شركت راه آهن قطر"، امر توسعهWest Bay People Mover و سيستم ترانزيت راه آهن سبک شهر لوسيل و پروژه راه آهن سراسري قطر كه دربرگيرنده سيستم مترو، حمل و نقل مسافري در مسافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي طولاني و حمل و نقل باري است را مديريت خواهد کرد.

 

پروژه هاي مهم  راه آهن قطر:

پروژه راه آهن قطر شامل بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي ذيل است:

1-    اتّصال ريلي ساحل شرقي، راه آهن مسافري و باري كهRas Laffan  وMesaieed را از طريق دوحه به هم مربوط مي سازد.

2-    خط سريع السير بين فرودگاه بين المللي جديد دوحه، مركز شهر دوحه و پادشاهي بحرين از طريق پل جاده طرّاحي شده،

3-    اتّصال ريلي باري بر پايه مطالعات ريلي GCC و آزادراه دوحه،

4-    شبكه متروي دوحه بر اساس طرح جامع حمل و نقل قطر،

5-    راه آهن سبك/ شبكه هاي حمل و نقل مسافري مانند Lusail، Education City و Westbay.

 

شبكه راه آهن قطر بر اساس طرّاحي پيشرفته، ايمن و دوستدار محيط زيست بنيان نهاده خواهد شد كه ضمن ارتباط نزديك با فرهنگ محلّي، پاسخگوي نيازهاي قطر خواهد بود.

همچنين شركت راه آهن قطر و قطري ديار يك قرارداد پنج ساله با «پارسونز اينترنشنال» و "Aecom" براي مديريت ساخت سيستم جديد ترانزيت راه آهن سبک لوسيل امضا كردند كه در آن معاهدات تجاري و سرمايه گذاري روز افزون بين قطر و ايالات متحده آمريكا مورد تأكيد قرار گرفته است.

سيستم ترانزيت راه آهن سبک لوسيل براي زيربناي حمل و نقل Lusail City پر اهميت مي باشد و يكي از بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترين پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي توسعه مستغلّات در منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي به شمار مي رود. اين پروژه به طول 30 كيلومتر خط آهن (7 كيلومتر از آن در زير زمين قرار دارد) و 24 ايستگاه (7 ايستگاه آن در زير زمين احداث خواهد شد)، دپوهاي تعمير و نگهداري و يك پل درّه اي است.

 

تمهيدات قطر براي جام جهاني و پروژه هاي رو به پيشرفت

از زمانيكه قطر برنده ميزباني جام جهاني 2022 گرديد، آنها در حال برنامه ريزي براي به تکميل به موقع پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها براي جام جهاني بوده اند.

يكي از جذابترين پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در قطر، پروژه راه آهن سراسري قطر است كه تمامي 12 استاديوم ورزشي پيشنهادي را به يکديگر متصل خواهد ساخت. اين پروژه در مجموع شامل 350 كيلومتر خط آهن (170 كيلومتر خط آهن ريلي مسطح، 70 كيلومتر خط رفيع، 110 كيلومتر تونل و تقريباٌ 100 ايستگاه) است. برآورد شده است كه هزينه كل پروژه بيش از 35 ميليارد دلار آمريكا (130 ميليارد ريال قطري) باشد. حداکثر سرعت قطارها بايد تا سرعت 350 كيلومتر در ساعت برسد. برنامه ريزي شده است كه يك راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آهن مسافري طويل (100 كيلومتر از دوحه به عربستان سعودي)، يك راه آهن سريع السير (180 كيلومتر از دوحه به بحرين)، يك شبكه باري بطول بيش از 325 كيلومتر و پروژه ديگر شاملLusail Light Rail, West Bay people Mover, Education City people Mover و متروي  دوحه نيز در آن گنجانده شود. هدف اين است كه سيستم راه آهن به طور كامل براي جام جهاني 2022 عملياتي شود؛ از اين رو اين سيستم بايد تا سال 2020 براي انجام آزمايش، تجربه بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداري، کاملاً آماده شود. پروژه راه آهن قطر، از جمله مترو و همچنين شبكه GCC، شامل تقريباٌ «19 بسته ساخت» به ارزش يك ميليارد دلار آمريكا (65/3 ميليارد ريال قطري) است كه برنامه ريزي گرديده هر يك از آنها تا پايان سال بعدي واگذار شود. سرمايه گذاري برنامه ريزي شده براي پروژه راه آهن GCC در 15 سال آينده به ميزان 100 ميليارد دلار آمريكا (365 ميليارد ريال قطري) از جمله 35 ميليارد دلار آمريكا (130 ميليارد ريال قطري) براي راه آهن قطر است. شن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي روان و شرايط نامناسب زمين از جمله مشكلات پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آهني در منطقه به شمار مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آيند.

ارزش پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي جاري قطر معادل 250 ميليارد دلار آمريكا (913 ميليارد ريال قطري) است و سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاري‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي زيربنايي به ميزان 80 ميليارد دلار آمريكا برآورد شده است؛ (بخش سرب 34 درصد از كل سرمايه گذاري‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را جذب مي كند) که پس از نفت و گاز (75 ميليارد دلار آمريكا)، مستغلّات (55 ميليارد دلار آمريكا) قرار دارد و سرمايه گذاري‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي در بخش پتروشيمي، برق و آب به ميزان 11 ميليارد دلار آمريكا مي باشد. پرهزينه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترين پروژه، پروژه راه آهن قطر است و پس از آن توسعه ميدان گازي شمال قطر قرار دارد. پروژه فوق يك پروژه نفتي در قطر به ارزش 20 ميليارد دلار آمريكا مي باشد. توسعه مستغلات «پيرل» توسط UDC، به ميزان 7 ميليارد دلار آمريكا برآورد شده است. «مجموعه پتروشيمي راس لافان» كه يك پروژه نفتي  قطر به شمار مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود، ارزشي معادل 5/5 ميليارد دلار آمريكا دارد. "Dohalands Musheireb and Lusail" ارزشي معادل 5/5 ميليارد دلار آمريكا را دارا بوده و ارزش"Last Qatar Entertainment City" به ميزان 3 ميليارد دلار آمريكا است.

 


 

عضویت در سرویس خبری
سازمان های بین الملل
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1555
 کل بازدید : 794492
 زمان بازدید : 0/1250