صفحه اصلی > كشورهاي عضو > ایران (RAI) 
ایران (RAI)

ايران

 

 http://www.rai.ir

 

اطلاعات عمومي 

موقعيت:

ايران کشوري در جنوب غربي آسيا و در منطقه خاورميانه است. نام رسمي آن جمهوري اسلامي ايران و پايتخت آن تهران است. پهناوري اين کشور1.648.195 کيلومتر مربع و از لحاظ مساحت ۱۸امين درجهان است.

همسايگان:

در شمال با جمهوري آذربايجان، ارمنستان و ترکمنستان، در شرق با افغانستان و پاکستان و در غرب با ترکيه و عراق مرز زميني دارد و همچنين داراي مرز دريايي در شمال با درياي خزر و در جنوب با خليج فارس و درياي عمان است، که دو منطقه نخست از مناطق مهم استخراج نفت و گاز در جهان هستند.

ايران به واسطه قرار گرفتن در منطقه مياني اوراسيا، موقعيتي سوق‌الجيشي دارد. اين کشور از اعضاي سازمان ملل متحد، جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامي، اوپک و سازمان اکو است. ايران يک قدرت منطقه‌اي در جنوب غربي آسيا است و جايگاه مهمي را در اقتصاد جهاني به دليل در اختيار داشتن صنعت نفت، صنعت پتروشيمي و گاز طبيعي براي خود بدست آورده‌است. 

جمعيت:

جمعيت ايران مطابق آخرين سرشماري بیش از 80 ميليون نفر مي‌باشد. 

تاريخچه:

ايجاد راه‌آهن درايران همواره يكي از آرزوهاي بزرگ و ملي محسوب مي‌گرديد و باينكه در حدود نيم قرن كوشش‌ها‌ئي از طرف اولياء امور در انجام اين امر خطير بعمل مي‌آمد که تحقق اين آرزوي ملي در سال 1306 محقق گرديد.

 در23 مهرماه 1306 اولين كلنگ ساختمان سراسري درتهران محل فعلي ايستگاه تهران برزمين زده شد و ازهمان وقت رسما ساختمان راه‌آهن از سه نقطه جنوب - مركز - شمال آغاز گرديد.

زمانيكه راه‌آهن سراسري درشرف اتمام بود، وزارت راه مامور ساختمان ساير خطوط گرديد و اولين خطي كه پس از خط سراسري اقدام بساختمان آن گرديد، خط گرمسار-مشهد است. ساختمان خط مذبور از روز 24 اسفند 1316 آغاز و زيرسازي و ريل گذاري آن تا ايستگاه شاهرود بطول 315 كيلومتر تا سال 1320 باتمام رسيده و بهره‌برداري از آن شروع شد. ليكن عمليات ساختماني از شاهرود به‌بعد بعلت بروز جنگ جهاني دوم متوقف گرديد تااينكه بعداز پايان جنگ و رفع محظورات مجددا عمليات ساختماني آن از سال 1326 بوسيله وزارت راه شهرسازی و از اعتبارات سازمان برنامه شروع گرديد درهفدهم ديماه 1335 خاتمه يافت.

وضعيت فعلي راه آهن ايران

راه‌آهن ج.ا.ايران زير مجموعه وزارت راه و شهرسازی است. جناب آقاي دكتر سعید محمدزاده مدير عامل جدید راه‌آهن ج.ايران مي‌باشد که بیوگرافی ایشان بشرح ذیل است:  

دکتر سعید محمدزاده

معاون وزیر راه و شهرسازی،

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راه آهن ج.ا.ایران

سوابق تحصیلی و آموزشی:

- كارشناسي مهندسي عمران- عمران، دانشگاه صنعتي شريف ۱۳۶۹
- كارشناسي ارشد مهندسي عمران- سازه، دانشگاه علم و صنعت ايران
۱۳۷۳

- دكتراي مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران ۱۳۸۱

* دانشيار دانشگاه علم و صنعت

سوابق علمی و تحقیقاتی:

۱- تحليل و طراحي خط و سازه ها
۲- آزمايش و تحليل تجربي خط و سازه ها
۳- بهينه سازي و تحليل قابليت اعتماد خط و سازه ها
۴- مدلسازي رفتار و زوال اجزا و سيستم خط و سازه ها
۵- مديريت نگهداري و تعمير

سوابق شغلی:

-  عضو هيات علمي دانشكده مهندسي راه آهن،دانشگاه علم و صنعت ايران (۱۳۷۸ تا كنون)
-  عضو هيات علمي گروه عمران دانشكده فني-مهندسي، دانشگاه بوعلي سينا (
۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸))
-  معاون آموزشي دانشكده مهندسي راه آهن،دانشگاه علم و صنعت ايران(
۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲)
-  رئيس دانشكده مهندسي راه آهن،دانشگاه علم و صنعت ايران(
۱۳۸۲ تا۱۳۸۴)
-  مديركل خط و سازه هاي فني شركت راه آهن (
۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶)
-  مديرعامل و رئيس هيات مديره شركت مهندسين مشاور مترا (
۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸)

-  معاون فني و زيربنايي شركت راه آهن

-  معاون وزير راه و شهرسازي و مدير عامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور

ایمیل: mohammadzadeh_s@rai.ir

 

در حال حاضر شبكه راه‌آهن ايران بالغ بر 10500كيلومتر خط دارد و 9000 كيلومتر خط نیز در دست ساخت است و بر اساس چشم انداز سال 1404 ميبايست طول خطوط راه‌آهن ج.ا.ايران به 25000 كيلومتر برسد. يكي از برنامه‌ها براي توسعه حمل و نقل، تلاش برای رساندن جابه جايي مسافر از 27 ميليون نفر فعلي به قريب 40 ميليون نفر و نیز افزایش تناژ حمل بار از 36 ميليون تن فعلي به 92 ميليون تن تا پايان سال  2020 م. (1399) می باشد و هدف گذاری اين است که در افق 2025 ميلادي (1404) سهم راه آهن در حمل بار به 30% و در حمل مسافر به 18%  برسد.

خصوصي سازي در راه آهن:

در حال حاضر 26 شرکت باري ريلي و 8 شرکت ريلي مسافري مشغول فعاليت مي باشند. از مجموع 14 شركت وابسته به راه‌آهن نيز11 شركت تاکنون واگذار شده اند.

در خصوص ناوگان ريلي، در حال حاضر 646 لکوموتيو در ناوگان راه آهن ج.ا.ايران موجود مي باشد. قرارداد تامين 150 دستگاه لکوموتيو از شرکت زيمنس نيز منعقد گرديده که سالانه 30 دستگاه به ناوگان راه آهن ايران اضافه مي شود.  20 دستگاه لکوموتيو نيز از چين خريداري شده است.  طبق برنامه 138 لكوموتيو هم از طريق بخش غيردولتي به ناوگان افزوده خواهند شد كه تاكنون 34 دستگاه وارد ناوگان راه آهن شده است. 

از 22000 واگنهاي باري موجود متعلق به راه آهن 80 درصد واگذار گرديده و قرار است كل واگنها به بخش غير دولتي واگذار گردند. طبق برنامه 64 دستگاه واگن باري نيز بخش غير دولتي تامين خواهد نمود. تعداد واگنهاي مسافري نيز 1900 دستگاه مي باشد که 40 درصد واگذار گرديده و با واگذاري شرکت مسافري رجا 100 درصد واگنهاي مسافري واگذار گرديده اند. همچنين قرار است 900 دستگاه واگن مسافري نيز از طريق بخش غير دولتي تامين گردد.

مهمترين پروژه‌ها‌ي احداث خطوط در راه آهن ايران

راه‌آهن ايران پروژه‌ها‌ي مهمي در دست اجرا دارد كه با تحقق اين پروژه‌ها‌ اتصال ميان آسيا و اروپا برقرار خواهد شد كه مزاياي زيادي براي كشورهاي خاورميانه و منطقه خواهد داشت. از مهمترين پروژه‌ها‌ي در دست اقدام ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- احداث خط آهن قزوين رشت انزلي - آستارا به طول375 كيلومتركه از مسيرهاي مهم در محور كريدور شمال-جنوب محسوب شده و ازسنگين ترين پروژه‌ها‌ي ريلي كشور است. كار احداث اين خط از سال 2005 آغاز شده است.  در حال حاضر حدود 30% پيشرفت كار دارد.

2- پروژه اتصال ريلي ايران ترکمنستان- قزاقستان (شرق درياي خزر)  بطول 909 کيلومتر بعنوان آلترناتيو کريدور شمال-جنوب که 700 کيلومتر آن در خاک ترکمنستان و 82 کيلومتر آن در ايران و بقيه در خاک قزاقستان است. اين مسير جديد در طول مسير خود از شهر‌ها‌ي گرگان (ايران)، اترک، برکت، قزيل قايا (ترکمنستان)، اوزن (قزاقستان) عبور خواهد کرد.

3-  احداث خط آهن سنگان هرات به طول 191 کيلومتر با هدف اتصال راه‌ آهن كشور افغانستان به راه‌آهن ج.ا.ايران، آسياي ميانه، خاورميانه، اروپا و همچنين دسترسي کشور افغانستان به خليج فارس و درياي عمان. عمليات اجرايي در خاک ايران 30 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است. در خاک افغانستان نيز عمليات اجرايي توسط ج.ا. ايران در دست اجرا مي باشد.

4- پروژه اتصال با عراق از طريق اجراي دو طرح :

طرح کوتاه مدت خرمشهر بصره به طول 60 کيلومتر(عمليات اجرائي آن از طريق ايران بطول 16 كيلومتر شروع شده و مطالعات مسير عراق نيز در حال نهائي شدن مي‌باشد.)

طرح بلند مدت اراک کرمانشاه خسروي به طول 611  کيلومتر (عمليات زيرسازي طرح از اراك به كرمانشاه در حال انجام مي‌باشد)

5- محور دو خطه ميانه بستان آباد تبريز ( 185 كيلومتر)- با اجراي اين طرح  مسير 300 كيلومتري ميانه به تبريز 200 كيلومتر كاهش خواهد يافت.ضمناً اين طرح موجب افزايش سرعت و همچين ظرفيت حمل و نقل در مسير كريدور ترانزيت « شرق غرب » خواهد شد. 

برخي شماره تماس‌ها‌ي ضروري:

وزارت راه و شهرسازی

وزیر: دکتر عباس آخوندی

تلفن دفتر وزير: 2-982188646051+

فكس دفتر وزير: 982188878046+

راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران

مديرعامل: سعید محمدزاده

تلفن: 982155127035+

فكس دفتر مدير عامل:  982155127035 +

سايت راه‌آهن ج.ا.ايران: www.rai.ir

اداره كل امور بين‌الملل:  982155127040 +            فاكس : 982155646771 +

سايت اداره کل امور بين الملل: http://international.rai.ir

دفتر منطقه اي خاورميانه UIC

مدير دفتر: آقاي عباس نظري

تلفن: 378 200 88  21 98 00

فاکس: 377 200 88 21 98 00

ايميل: me@rameuic.com

rameuic@gmail.com  

سايت: http://rameuic.com 

رابط ايمني: عليرضا خراساني

 تلفن: 00982155647872 فکس:00982155124614

 

 

 


 

 

 نمودار سازماني

 

 

 

 

 

 


عضویت در سرویس خبری
سازمان های بین الملل
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5655
 کل بازدید : 794381
 زمان بازدید : 0/2344